Гласувайте за нас!
Вход
x
#

#

Авторски права Copyright

Ако сте правоносител и има съдържание на сайта, което желаете да бъде премахнато се регистрирайте и моля използвайте формата на контакти отдолу се намира на сайта .

    1.Доказателство, че сте правоносител на съответното произведение.
    2.Точен адрес на съответното произведение.
    3.Валиден Email адрес за обратна връзка.

Ще съдействаме във възможно най-кратък срок. Благодарим ви!

    За Правоносители

    1.За правоносителите е важно да се знае, че файловете, които виждате на сайта не се съхраняват на нашият хостинг а са на чужди сървъри.
    2.Ние от екипа на Mp3-Share.Net не носим отговорност за качените файлове.
    3.По никакъв начин нашият сайт не иска да ощетява творците, а да даде възможност на повече хора да се докоснат до техните произведения.


US

If you are a copyright holder and has a content site that you want to be removed and register please use the form below to contact is located on the site.

    1.Verification that you are a copyright holder of the work.
    2.Tochen address of the work.
    3.Validen Email Address feedback.

We will assist in the shortest possible time. Thank you!

    for rights holders

    1. For rights holders is important to know that the files that you see on the site are not stored on our hosting and are foreign servers.
    2. We the team of Mp3-Share.Net no responsibility for the uploaded files.
    3. Cross does our site does not want to penalize artists and to enable more people to experience their works.

Тагове: Авторски, Права, Сайт, terms

Nirvana